A distributed dynamic simulation mechanism for buildings automation and control systems

A. Yahiaoui

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

762 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Health in the Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Jan L.M., Promotor
  • Soethout, L.L., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning15 okt 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3445-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit