A discrete-time queueing model with periodically scheduled arrival and departure slots

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

112 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's16
StatusGepubliceerd - 2003

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2003026
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit