A discrete switch-level circuit model that uses 4-valued node states

W.H.F.J. Korver

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

257 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Rem, Martin, Promotor
  • Jess, Jochen, Promotor
Datum van toekenning9 dec. 1993
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit