A discrete queue, Fourier sampling on Szegö curves, and Spitzer formulas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)361-387
TijdschriftInternational Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit