A discrete queue, Fourier sampling on Szegö curves, and Spitzer formulas

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's25
StatusGepubliceerd - 2003

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2003018
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit