A discrete Landau problem

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)508-509
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume91
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit