A direct numerical method for a class of queueing problems

J. Wijngaard

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  2 Citaten (Scopus)
  94 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1441-1447
  TijdschriftManagement Science
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift13
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit