A direct numerical method for a class of queueing problems

J. Wijngaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Citaat (Scopus)
68 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1441-1447
TijdschriftManagement Science
Volume24
Nummer van het tijdschrift13
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit