A direct analytical test of the Flory-Schulz distribution in nylon-6-type equilibrium polymers

P.H. Hermans, D. Heikens, P.F. Velden, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A direct analytical test of the Flory-Schulz distribution in nylon-6-type equilibrium polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Fysica en Astronomie

  Chemische stoffen