A dilatometer to measure the influence of cooling rate and melt shearing on specific volume

M.H.E. van der Beek, G.W.M. Peters, H.E.H. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A dilatometer to measure the influence of cooling rate and melt shearing on specific volume'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science