A dilated inception CNN-LSTM network for fetal heart rate estimation

Eleni Fotiadou (Corresponding author), Ruud J.G. van Sloun, Judith O.E.H. van Laar, Rik Vullings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A dilated inception CNN-LSTM network for fetal heart rate estimation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen