A digital twin for controlling thermo-fluidic processes

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

229 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Weiland, Siep, Promotor
  • Peet, Matthew M., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning2 nov 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5140-8
StatusGepubliceerd - 2 nov 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit