A digital to time converter with fully digital calibration scheme for ultra-low power ADPLL in 40 nm CMOS

B. Wang, Y.-H. Liu, P.J.A. Harpe, J.H.C. Heuvel, van den, B. Liu, H. Gao, R.B. Staszewski

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A digital to time converter with fully digital calibration scheme for ultra-low power ADPLL in 40 nm CMOS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering