A digital implementation of the sequential up-and-down method

B.L. Cardozo, Th.A. Jong, de

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A digital implementation of the sequential up-and-down method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.