A digital implementation of the sequential up-and-down method

B.L. Cardozo, Th.A. Jong, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)115-117
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit