A digital calibration technique for wide-band CT MASH ΣΔ ADCs with relaxed filter requirements

C. Zhang, L.J. Breems, G.I. Radulov, M. Bolatkale, J.A. Hegt, A.H.M. van Roermund

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A digital calibration technique for wide-band CT MASH ΣΔ ADCs with relaxed filter requirements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen