A difference property for Riemann integrable functions and for some similar classes of functions

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

This article also appeared in Indagationes mathematicae.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)145-151
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume65
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1952

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A difference property for Riemann integrable functions and for some similar classes of functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit