A diagnostic dilemma

A.J.H. Donné

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

65 Downloads (Pure)

Samenvatting

Plasmadiagnostici ontwikkelen meetapparatuur om hete fusieplasma's zo goed mogelijk te kunnen bestuderen. Daarbij ligt de nadruk op het behalen van een hoge tijd- en plaatsresolutie, hoge nauwkeurigheid en vele meetkanalen. De toekomstige generaties fusiereactoren, waaronder ITER, maken het leven voor de plasmadiagnosticus niet eenvoudig. Er zijn tal van effecten die te maken hebben met de specifieke nucleaire omgeving die het gebruik van diagnostieken compliceren. Het is te verwachten dat machines die ná ITER komen slechts een zeer beperkt aantal diagnostieken hebben: een dilemma voor de diagnosticus die in zijn hart alleen perfecte apparatuur wil ontwikkelen.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
ISBN van geprinte versie978-90-386-2433-4
StatusGepubliceerd - 2011

Bibliografische nota

Intreerede, uitgesproken op 28 januari 2011 aan de Technische Universiteit Eindhoven

Citeer dit