A DFT study of the cracking reaction of thiophene activated by small zeolitic clusters

X. Rozanska, R.A. Santen, van, F. Hutschka

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A DFT study of the cracking reaction of thiophene activated by small zeolitic clusters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie