A DFT study of the adsorption and dissociation of CO on Fe(100) : influence of surface coverage on the nature of accessible adsorption states

T.C. Bromfield, D. Curulla Ferre, J.W. Niemantsverdriet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  99 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A DFT study of the adsorption and dissociation of CO on Fe(100) : influence of surface coverage on the nature of accessible adsorption states'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Fysica en Astronomie