A device with a receiving antenna and a related power transfer system

Juha Haaja (Uitvinder), Kevin Salden (Uitvinder), J.L. Duarte (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A device with a receiving antenna and a related power transfer system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie