A Detailed Account of The Inconsistent Labelling Problem of Stutter-Preserving Partial-Order Reduction

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Detailed Account of The Inconsistent Labelling Problem of Stutter-Preserving Partial-Order Reduction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen