A design study for a superconducting extraction element for AGOR

K. Pieterman, J.A.M. Dam, G. Lévy, C. Commeaux

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings 12th International Conference on Cyclotrons and their Applications (Cyclotron'89, Berlin, Germany, May 8-12, 1989)
  RedacteurenB. Martin, K. Ziegler
  Plaats van productieSingapore
  UitgeverijWorld Scientific
  Pagina's358-360
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit