A Design Concept of Power Efficient, High Gain Antenna System for mm-Waves Base Stations

Amr Elsakka, Ulf Johannsen, Oleg A. Iupikov, Martin N. Johansson, Marianna V. Ivashina, A.B. Smolders

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Design Concept of Power Efficient, High Gain Antenna System for mm-Waves Base Stations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen