A descriptive model for the homogeneous precipitation of zinc sulfide from acidic zinc salt solutions

A. Eshuis, G.R.A Elderen, C.A.J. Koning

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  25 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A descriptive model for the homogeneous precipitation of zinc sulfide from acidic zinc salt solutions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Fysica en Astronomie

  Chemische stoffen