A derivation of a serial-parallel multiplier

J.C. Ebergen, R.R. Hoogerwoord

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

A serial-parallel multiplier is developed systematically from functional specification to circuit implementation. First, a functional program is derived and, second, a parallel program for a systolic computation is constructed. The parallel program is derived from the functional program. Both synchronous and asynchronous circuit implementations for the parallel program are discussed. The latter implementation has a pipeline structure with bounded response time.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)201-215
TijdschriftScience of Computer Programming
Volume15
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A derivation of a serial-parallel multiplier'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit