A Deployment Framework for Quality-Sensitive Applications in Resource-Constrained Dynamic Environments

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

19 Downloads (Pure)

Zoekresultaten