A Deployment Framework for Quality-Sensitive Applications in Resource-Constrained Dynamic Environments

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

19 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Deployment Framework for Quality-Sensitive Applications in Resource-Constrained Dynamic Environments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen