A density functional theory study of the hydrogenolysis reaction of CH3SH to CH4 on the catalytically active (100) edge of 2H MoS2

T. Todorova, R. Prins, T. Weber

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  62 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A density functional theory study of the hydrogenolysis reaction of CH3SH to CH4 on the catalytically active (100) edge of 2H MoS2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Fysica en Astronomie

  Chemische stoffen