A density functional theory study of the hydrogenolysis and elimination reactions of C2H5SH on the catalytically active (100) edge of 2H MoS2

T. Todorova, R. Prins, T. Weber

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  39 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A density functional theory study of the hydrogenolysis and elimination reactions of C2H5SH on the catalytically active (100) edge of 2H MoS2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Fysica en Astronomie