A density functional theory study of HCN hydrogenation to methylamine on Ni(111)

C. Oliva, C. Berg, van den, J.W. Niemantsverdriet, D. Curulla Ferre

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  35 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A density functional theory study of HCN hydrogenation to methylamine on Ni(111)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Fysica en Astronomie

  Chemische stoffen