A density functional theory analysis of the reaction pathways and intermediates for ethylene dehydrogenation over Pd(111)

V. Pallassana, M. Neurock, V.S. Lusvardi, J.J. Lerou, D.D. Kragten, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

73 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A density functional theory analysis of the reaction pathways and intermediates for ethylene dehydrogenation over Pd(111)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen