A demonstration of high field-of-view stability in hands-free echocardiography

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A demonstration of high field-of-view stability in hands-free echocardiography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen