A Delta-Sigma Modulated Multi-MHz GaN Half-Bridge featuring Zero-Voltage Switching and Blanking Time Compensation

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Delta-Sigma Modulated Multi-MHz GaN Half-Bridge featuring Zero-Voltage Switching and Blanking Time Compensation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Rekenkunde