A decision procedure for equality logic with uninterpreted functions

O. Tveretina

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    2 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A decision procedure for equality logic with uninterpreted functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.