A decay result for certain windows generating orthogonal Gabor bases

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
111 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A decay result for certain windows generating orthogonal Gabor bases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Physics