A data mining approach to analyze occupant behavior motivation

X. Ren, Y. Zhao, W. Zeiler, G. Boxem, T. Li

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
116 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A data mining approach to analyze occupant behavior motivation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Engineering