A cure for stuttering parity games

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A cure for stuttering parity games'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen