A critical reflection on the psychology of retention

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftLiteratuurrecensiepeer review

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummera1600
Aantal pagina's4
TijdschriftSA Journal of Industrial Psychology
Volume45
DOI's
StatusGepubliceerd - 29 jan 2019

Citeer dit