A covalent and cleavable antibody-DNA conjugation strategy for sensitive protein detection via immuno-PCR

J.A.G.L. van Buggenum, J.P. Gerlach, S. Eising, L. Schoonen, R.A.P.M. van Eijl, S.E.J. Tanis, M. Hogeweg, N.C. Hubner, J.C.M. van Hest, K.M. Bonger, K.W. (Klaas) Mulder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

43 Citaten (Scopus)
109 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A covalent and cleavable antibody-DNA conjugation strategy for sensitive protein detection via immuno-PCR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen