A course on queueing models (Book review)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

This article does not have an abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)429-430
TijdschriftJournal of the American Statistical Association
Volume103
Nummer van het tijdschrift481
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A course on queueing models (Book review)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit