A course in Dutch intonation

J. Hart, 't, R.P.G. Collier

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)31-35
  Aantal pagina's5
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume13
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit