A correspondence between two sets of trees

D.A. Klarner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)292-296
TijdschriftIndagationes Mathematicae (Proceedings)
Volume72
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1969

Citeer dit