A correctness proof of a distributed minimum-weight spanning tree algorithm

W.P. Roever, de, F.A. Stomp

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings 7th International Conference on Distributed Computing Systems (Berlin, Germany, September 23-25, 1987)
UitgeverijIEEE Computer Society
Pagina's440-448
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit