A correction procedure for characteristic fluorescence encountered in microprobe analysis near phase boundaries

G.F. Bastin, F.J.J. Loo, van, P.J.C. Vosters, J.W.G.A. Vrolijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
114 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)172-183
TijdschriftScanning
Volume5
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit