A converse of Cauchy's fundamental sequence theorem

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)110-112
TijdschriftSimon Stevin : Wis- en Natuurkundig Tijdschrift
Volume35
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1962

Citeer dit