A convergent mass conservative numerical scheme based on mixed finite elements for two-phase flow in porous media

F.A. Radu, K. Kumar, J.M. Nordbotten, I.S. Pop

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's31
StatusGepubliceerd - dec. 2015

Publicatie series

NaamCASA-report
Volume1539
ISSN van geprinte versie0926-4507

Citeer dit