A control of collision and deadlock avoidance for automated guided vehicles with a fault-tolerance capability

Qin Li, A.Y. Pogromskiy, A.C. Adriaansen, J.T. Udding

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
130 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A control of collision and deadlock avoidance for automated guided vehicles with a fault-tolerance capability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen