A control model for object virtualization in supply chain management

C.N. Verdouw, A.J.M. Beulens, H.A. Reijers, J.G.A.J. Vorst, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
592 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A control model for object virtualization in supply chain management'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen