A contribution to the study of analogies of power transmissions in machines. Part one

W.M.J. Schlösser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)48-54
  TijdschriftPower drives
  Nummer van het tijdschriftApril
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit