A contribution to the analysis of the characteristics of hydraulic valves

W.M.J. Schlösser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)203
  TijdschriftHydraulic pneumatic power
  Volume17
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit